Karmel Trutowo

Klasztor Karmelitów i Parafia św. Anny w Trutowie

Ogłoszenia
Nabożeństwa
INTENCJE MSZALNE 26- X do 1 – XI – 2020.
Cmentarz

Aktualności

intencje z pogrzebów

† Śp. Janinę Szmelter. 1. Int. od córki córki Marianny z mężem – 18 – X – 2020 – godz. 10:30 – w Woli. 2. Int. od córki Hani z mężem – 25 – X – godz. 10:30 – w kaplicy w Woli. 3. Int. z tacy pogrzebowej w 30 Czytaj więcej