Karmel Trutowo

Klasztor Karmelitów i Parafia św. Anny w Trutowie

Ogłoszenia
Nabożeństwa
INTENCJE MSZALNE 21- IX do 27 – IX. 2020.
Cmentarz

Aktualności

Intencje z pogrzebów

† Śp. Kazimierza Wiśniewskiego. 1. Int. od syna Pawła – 30 – IX – 2020 – godz. 16:00. 2. Int. z tacy pogrzebowej w 30-ty dzień po pogrzebie – 10 – X – godz. 16:00. 3. Int. od córki Anity z rodziną – 5 – XI – godz. 16:00. 4. Czytaj więcej